От своето създаване през 2003г фирма "АСК-БУЛ"ЕООД се специализира в производството на котелни горива. Производствената база се намира в град Мездра , област Враца с вместимост над 1000 тона.

Дружеството провежда открита търговска политика, основана на коректност спрямо Клиентите, прозрачност на ценообразуването, разнообразие на формите на финансиране и стриктно спазване на критериите за качество на продуктите.