Дружеството разполага със собствени товарни автомобили , както и лиценз за извършване на транспортни услуги за превоз на горива в страната и чужбина съгласно ADR.