Ние сме наясно с отговорността , която носим като производители и разпространители на петролни продукти и сме пряко ангажирани с опазването на околната среда. в тази връзка сме едно от малкото дружества , което разполага с екологична застраховка , но въпреки това наша основна цел в областа на екологията е нейното опазване.